Новое в законодательстве

Мы хорошо помним, как еще несколько лет назад почти ежегодной практикой было выдвижение на заключительной фазе переговоров по бюджету предложения правительства о повышении акциза на табачные изделия, топливо или алкогольную продукцию для покрытия планируемых расходов, превышающих возможности бюджета. Об этом напоминает генеральный директор Эстонской Торгово-промышленной палаты Майт Палтс на страницах "Вестника" ведомства.

Суббота, 09 Август 2008 12:10

Подоходный налог

 

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ЗАКОНА О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ

Seotud isikute vahel tehtud tehingute väärtuse määramise meetodid 

Rahandusministri 10. novembri 2006. a määrus nr 53     

Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord

Vabariigi Valituse 14. juuli 2006. a määrus nr 164

Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määrus nr 453

Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2001. a määrus nr 108

Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks

Rahandusministri 21.01.2004. a määrus nr 13

Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine

Rahandusministri 24. detsembri 2003. a määrus nr 107

Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine.
Määrusega on kinnitatud "Koolituskulude ja õppelaenu intresside tulust mahaarvamise kord" ,"Erisoodustuste hinna määramise kord" ning "Seotud isikute vahel tehtud tehingu väärtuse määramise meetodid

Vabariigi Valitsuse 29.12.1999. a määrus nr 120

Rahandusministri 29. detsembri 1999. a määruse nr 120 "Tulumaksuseadusest tulenevate õigusaktide kinnitamine" muutmine” (jõustub 01.01.2008)

Rahandusministri 3. septembri 2007. a määrus nr 46

Õppe ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused

Vabariigi Valitsuse 20.06.2000. a määrus nr 196

Nimekiri territooriumidest, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumideks

Vabariigi Valitsuse 11.01.2000. a määrus nr 11

Mitteresidentide, kelle tulu ei maksustata tulumaksuga, registreerimise korra kinnitamine

Välisministri 5.01.2000. a määrus nr 1

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!