Калькулятор финансовой отчётности

Käibevarad
s.h.
- Raha ja likviidne vara
- Varud
Põhivarad
Varad kokku

Lühiajalised kohustused
Võõrkapital (summa)
Omakapital (summa)

Realiseerimise netokäive
Ärikasum
Puhaskasum

Kasumlikkus / tasuvus
Ärikasumimarginaal:
Puhaskasumimarginaal:
Varade tootlus (ROA):
Omakapitali tootlus (ROE):
Põhivarade käibekordaja:
Varade käibekordaja:
 
Maksevõime
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja:
Maksevõime e. likviidsuskordaja:
Maksevalmiduskordaja:
 
Võõrkapitali kasutamine
Võõr- ja omakapitali suhe (D/E):
Võlakordaja (D/A):