ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ ЗАКОНА О СТРАХОВАНИИ ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ

Töötuskindlustusmakse määrad 2008. aastal

Vabariigi Valitsuse 29.11.2007. a määrus nr 238

Töötuskindlustusmakse määrad 2007. aastal

Vabariigi Valitsuse 24.11.2006. a määrus nr 241 

Töötuskindlustusmakse määrad 2006. aastal

Vabariigi Valitsuse 24.11.2005. a määrus nr 285

Kindlustatule makstud tasude ja tasudelt kinnipeetud töötuskindlustusmakse tõendi vorm 

Sotsiaalministri 6.12.2006. a määrus nr 64