KMD INF ja firmaautode käibemaks majandustarkvaras TAAVI Finants

Taavi Tarkvara on alati kaasas käinud pidevalt muutuva seadusandlusega ning viinud oma programmidesse sisse kõik muudatused, mis on klientidele vajalikud, et täita muutuvatest seadustest tulenevaid kohustusi.

Taavi Tarkvara on alati kaasas käinud pidevalt muutuva seadusandlusega ning viinud oma programmidesse sisse kõik muudatused, mis on klientidele vajalikud, et täita muutuvatest seadustest tulenevaid kohustusi.

Kliendid, kellel on kehtiv teenindusleping, ei pea lisakulutusi tegema, vajalik on vaid versiooniuuenduse laadimine. Vajalik info on saadetud kõigile teeninduslepingut omavatele klientidele e-mailile.

Kliendid, kellel ei ole sõlmitud lepingut, peavad ostma tarkvarast uue versiooni, mis maksab 35% kasutusel olevast litsentsi hinnast hetkel kehtiva hinnakirja järgi. Uue versiooni hind on standardne, lisahinda KMD INFi faili koostamise ja autode käibemaksu sisestamise eest ei ole.

Seoses käibedeklaratsiooni lisa vormi KMD INF kehtestamisega alates 01.11.2014 on täiendatud programmi TAAVI Finants. Tulenevalt Käibemaksuseaduse muudatusest tuleb alates 22.12.2014 deklareerida arvete info juhul, kui arve või arvete kogusumma ühe tehingupartneri osas maksustamisperioodil on vähemalt 1000 € ilma käibemaksuta.

Programmi TAAVI Finants on lisandunud kolm uut menüüd:

 1. Menüü Aruanded -> Käibedeklaratsioon -> KMD INF A-osa trükk
  Aruandesse tuuakse müügiarved, mis on üle 1000 € kliendi kohta kokku ilma käibemaksuta.
 2. Menüü Aruanded -> Käibedeklaratsioon -> KMD INF B-osa trükk
  Aruandesse tuuakse ostuarved, mis on üle 1000 € hankija kohta kokku ilma käibemaksuta, näidatakse koos käibemaksuga.
 3. KMD XML-fail
  Programm koostab jooksva kuu kohta KMD faili finantsprogrammi alamkataloogi ...KMD, mida on võimalik importida MTA süsteemi. Enne korrektse faili saatmist tuleb klientide/hankijate kaartidele lahtrisse "Reg.nr." sisestada registrikood neile, kellel see puudub ja kelle arvete kogusumma maksustamisperioodil on üle 1000 €. Faili koostamisele eelnevas aruandes tuuakse välja klientide numbrid, kellel puudub registrikood kaardil.

Programmi TAAVI Finants on täiendatud kuluaruande rea ekraani kolme lahtriga:

 1. Käibemaks
 2. Arve kuupäev
 3. Arve number

Programmi TAAVI Ladu on täiendatud jaemüügi osas jaeklientidele registrikoodi sisestamise võimalusega.

Seoses 1.12.2014 kehtima hakkava käibemaksuseaduse muudatusega sõiduautode sisendkäibemaksu mahaarvamise piiramiseks on täiendatud programmi TAAVI Finants.

Alates 1. detsembrist sõiduauto ostmisel ja kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sõiduauto tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel on õigus sisendkäibemaksu maha arvata 50% ulatuses.

KMD määruse kohaselt kaovad 01.12.2014 (st. 20.01.2015 esitataval KMD-l) ära omatarbe lahtrid 1.1. ja 2.1 ning tulevad juurde lahtrid 5.3 ja 5.4, kus deklareeritakse maksustamisperioodi jooksul kasutatud 100% sõiduautode arv ning nendega seotud sisendkäibemaksusumma ning 50% sõiduautode arv ning nendega seotud sisendkäibemaksusumma.

Programmi TAAVI Finants on lisandunud kaubaostu, kuluarve ja kuluaruande ekraanile kaks uut käibemaksutunnust:

 1. Autod 50% - käibemaksu osast 50% kannab programm käibemaksu kontole ja 50% lisab kulule. Kuluaruandel tuleb käibemaksu kulusse kantav osa käsitsi sisestada kulule lisaks.
 2. Autod 100% - kogu käibemaksu osa kannab programm käibemaksu kontole.

Uuendatud on TAAVI Finants KMD vormi vastavalt alates 01.12.2014 kehtima hakanud määrusele.